iPS Cellenonderzoek Erasmus een feit

Op woensdag 5 maart werd de kick-off gehouden van het iPS Cellenonderzoek van het Erasmus MC. Met steun van De Vriendenloterij in samenwerking met Het Zeldzame Ziekten Fonds en de WE Foundation zal het Erasmus MC de komende twee jaar onderzoek gaan doen met iPS cellen. Het idee achter het onderzoek is dat stamceltherapie m.b.v. iPS cellen waarin een mutatie is gecorrigeerd, zodat  na transplantatie de vorming van gezonde cellen kan plaatsvinden. Bij de kick-off van dit fantastische onderzoek was het gehele team van betrokkenen van het Erasmus aanwezig. Na een inspirerende toespraak van Pim Pijnappel, die tezamen met professor Ans van der Ploeg de leiding zal hebben over het op handen zijnde onderzoek werd tezamen met het bestuur van de WE Foundation en haar toegewijde ambassadeur Huub Stapel een toost uitgebracht om de start van dit baanbrekende onderzoek feestelijk in te luiden.